Garpenberg

Garpenbergs herrgård (från 2012 benämnt Garpenbergs slott) är en herrgård i Garpenbergs gård (några kilometer från Garpenberg) i Hedemora kommun i Dalarnas län.

Redan på 1500-talet grundade Gustav Vasa Garpenbergs bruk och anlade en kungsgård på ägorna, med närhet till Avesta och Hedemora. Huvudbyggnaden, som den är idag, restes 1801 och i källaren finns slaggstensvalv kvar från den ursprungliga kungsgården. Det var Salomon von Stockenström (1790-1851) som lät bygga herrgården med dess flyglar och anlitade för detta den berömde arkitekten Carl Christoffer Gjörwell (1766-1837). Gjörwell hade då redan gjort sig ett namn och var en flitigt anlitad arkitekt (Åbo Universitetshus, Haga Slott m.fl.). Både Gjörwell och Stockenström var mycket influerade av fransk slottsarkitektur, och detta syns tydligt i herrgårdens arkitektur, som mer liknar en slottsbyggnad än herrgård.

Fram till 1915 var herrgården en privatbostad. Därefter såldes den och blev hemvist för en jägmästarutbildning i regi av dåvarande Skogshögskolan. Med sitt unika läge med närhet till flera klimatzoner passade detta då man kunde odla fram ett arboretum för utbildningen.

Herrgården är sedan 1935 klassad som ett kultur- och byggnadsminnesmärke och har kvar bl.a. originaltapeter gjorda i Kina på 1800-talet. Sedan 1997 har Garpenbergs herrgård varit i privat ägo. Nu inhyser byggnaden såväl restaurang som salar för konferens, bröllop och andra arrangemang.

 

*källa

Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.