Historia

Historia

Berga Säteri är en herrgård i Åkers socken, Strängnäs kommun, Södermanland. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes på 1920-talet som ersättning för en tidigare som brunnit ned redan 1816.

Vid 1900-talets början utformade trädgårdsarkitekten Rudolf Abelin en parkanläggning såsom ett "pastoralt landskap", av vilken idag enstaka spår finns kvar. Berga Säteri var en av de gårdar i trakten som Sten Sture den äldre skänkte till Mariefreds kloster år 1509. Gården drogs in till kronan efter reformationen 1527. Berga kom 1649 att doneras till biskopen i Strängnäs Johannes Mattiae. Det har senare ägts av släkterna Franc, Tranefeldt och Wahrendorff.

Sedan 1861 är Berga i släkten von Stockenströms ägo och drivs idag av bröderna Hans och Carl von Stockenström

 

Familjen von Stockenström

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar. Det blev allmänt känt på 1960-talet i samband med lanseringen av Letraset-ark med avsnitt av Lorem Ipsum, och senare med mjukvaror som Aldus PageMaker.

 

Eric von Stockenström 

Erik von Stockenström Erik von Stockenström klädd i ett riksråds Talar samt bärandes runt halsen Serafimerordens kedja Riksråd Ämbetsperiod 22 augusti, 1772–1789 Monark Gustaf III Justitiekansler Ämbetsperiod 1758–1769 Monark Adolf Fredrik Född 9 April, 1703 Död 23 februari 1790 (86 år) Stockholm Politiskt parti Hattarna Erik von Stockenström, född 9 april 1703, död 23 februari 1790 i Stockholm, var en svensk greve, riksråd, justitiekansler, bergmästare och politiker.

1758 blev han befordrad till justitiekansler. I början av 1760-talet var han bland dem, som sökte en kompromiss mellan sitt parti och rådet. Under Mössornas välde kom han ofta i konflikt med rådet angående förvaltningen av sitt ämbete, särskilt på grund av den mera frisinnade anda, i vilken han tolkade den nya tryckfrihetsförordningen. I de händelser, som föranledde Adolf Fredriks tronavsägelse och utlysandet av riksdagen i Norrköping 1769, tog Stockenström en verksam del. Han blev även vid denna riksdag åter insatt i sekreta utskottet och under dess fortgång befordrad till riksråd.

Samma år blev han serafimerriddare och 1770 friherre, då han förordnades till president i lagkommissionen. Redan följande år blev han greve, utnämndes inom kort också till kansler för universitetet i Åbo. 27 mars 1772, då Mössornas seger ansågs snart förestående, drog han sig undan stormen genom att avsäga sig rådsämbetet, men återkallades av kungen till rådet 22 augusti samma år. Han lämnade för andra gången rådsstolen 1789, vid en ålder av 86 år.

  

Date

03 December 2018

Tags

Startsida